Осигурување на велосипедисти

Вид

Осигурување на велосипедисти од  ден

Детали

Контакт
Ве молиме внесете точна е-маил адреса, бидејќи таму ќе ви биде испратена купената полиса.

Осигуреник
Велосипед
Се согласувам САВА осигурување да може да ме контактира за цели на директен маркетинг (телефонски, по пошта или електронска пошта)*

* Изјавата за согласност за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг може да се повлече со писмено барање во секое време.

Понуда за осигурување

пакет

Осигуреник и Договорувач на полисата

Име и Презиме:

Адреса:

ЕМБГ:

Контакт:


Велосипед

Бренд:

Тип:

Сериски број:

Вкупно: денSecure payment system 3-D Secure

Напомена: При плаќање со Динерс Клуб кредитна картичка сите трансакции ќе бидат поделени на максималниот број на рати, за корекција Ве молиме лично да се јавите на (02)15155 или на info@diners.com.mk.
Старт
ден ПРОМОТИВЕН ПОПУСТ ОД %
ден

 • смрт од последици на несреќен случај
  184500
 • траен инвалидитет
  369000
 • кршење на коски
  3075
 • одговорност кон трети лица
  184500

Имате ваучер со салдо: ден

Про
ден ПРОМОТИВЕН ПОПУСТ ОД %
ден

 • смрт од последици на несреќен случај
  307500
 • траен инвалидитет
  615000
 • кршење на коски
  6150
 • одговорност кон трети лица
  615000

Имате ваучер со салдо: ден

Премиум
ден ПРОМОТИВЕН ПОПУСТ ОД %
ден

 • смрт од последици на несреќен случај
  615000
 • траен инвалидитет
  1230000
 • кршење на коски
  6150
 • одговорност кон трети лица
  922500

Имате ваучер со салдо: ден